Samurai Shodown, Game Gear.

Samurai Shodown, Game Gear.

Samurai Shodown II, Neo Geo.

Samurai Shodown II, Neo Geo.

Shinsetsu Samurai Spirits: Bushidou Retsuden, Neo Geo CD.

Shinsetsu Samurai Spirits: Bushidou Retsuden, Neo Geo CD.

Samurai Spirits, Super Famicom.

Samurai Spirits, Super Famicom.

Samurai Shodown.

Samurai Shodown.

Haohmaru, Samurai Shodown.

Haohmaru, Samurai Shodown.

Nettou Samurai Spirits: Zankuro Musouken.

Nettou Samurai Spirits: Zankuro Musouken.

Galford’s stage, Samurai Shodown, SNES.

Galford’s stage, Samurai Shodown, SNES.

Samurai Shodown ad.

Samurai Shodown ad.

Samurai Shodown II.

Samurai Shodown II.