Bubble Bobble, Game Boy.

Bubble Bobble, Game Boy.

Wait, what?Bishoujo Senshi Sailor Moon, Game Boy.

Wait, what?
Bishoujo Senshi Sailor Moon, Game Boy.

Alien vs. Predator: The Last of His Clan, Game Boy.
RoboCop 2, Game Boy.

RoboCop 2, Game Boy.

Ranma 1/2: Netsuretsu Kakutouhen, Game Boy.

Ranma 1/2: Netsuretsu Kakutouhen, Game Boy.

Nichibutsu Mahjong: Yoshimoto Gekijou, Game Boy.

Nichibutsu Mahjong: Yoshimoto Gekijou, Game Boy.

Super Game Boy commercial.

Super Game Boy commercial.

Game Boy advert.

Game Boy advert.

The first stage of Super Mario Land, Game Boy.

The first stage of Super Mario Land, Game Boy.

Donkey Kong, Game Boy

Donkey Kong, Game Boy